Tagged: android

Android : How to show overflow in toolbar menu

สำหรับใครที่กำลังพัฒนาแอนดรอย์แอปปลิเคชัน และสร้าง Toolbar เพื่อใส่เมนูปุ่มต่างๆ ซึ่งเราจะสร้างปุ่มเมนูต่างๆที่ไฟล์ xml ภายใต้โฟลเดอร์ res->menu ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ สมมติว่าสร้างเมนูไฟล์ชื่อ myMenu.xml <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> <menu xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” xmlns:app=”http://schemas.android.com/apk/res-auto”> <item android:id=”@+id/menu_shareapp” android:icon=”@drawable/menu_share” android:title=”@string/menu_shareapp” app:showAsAction=”always”/> </menu> จากตัวอย่างจะได้ปุ่มเมนู share app ขึ้นมาโดยในโค้ด java file จะต้องเรียกใช้ฟังก์ชันสร้างเมนูขึ้นมาด้วย onCreateOptionsMenu() ดังตัวอย่าง @Override public...

Android : How to hide admob Banner layout when no ads display

เคยเจอกันมั้ยครับเวลาเราแสดงโฆษณาของ google banner ads แล้วบางทีโฆษณาไม่มีแสดง ทำให้พื้นที่โฆษณานั้นกลายเป็นสีดำหรือสีอื่นๆไปเฉยๆ เว้นที่ว่างไว้ทำให้ดูรกตา ไม่น่าดูเอาซะเลย เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการซ่อนแถบโฆษณาไว้ครับ ด้วยฟังก์ชัน setVisibility ของ Google AdView เอง ดังนี้ สมมติว่าเราประกาศตัวแปร AdView ไว้ดังนี้ AdView mAdView = new AdView(context); เวลาต้องการซ่อนแถบโฆษณาเมื่อไม่มี ad เราเรียกใช้ฟังก์ชันดังนี้ mAdView.setVisibility(View.GONE); ซึ่งเราสามารถใช้ร่วมกับ AdView Listener เช็คตอนที่ Failed to...

Android : Failed to resolve: play-services-basement

Failed to resolve: play-services-basement Open File Failed to resolve: play-services-measurement-base Open File อยู่ๆเปิดโปรเจ็คขึ้นมาแล้วก็มี Error ข้างต้นแสดง ทั้งๆที่เดิมใช้งานได้เป็นปกติดี ให้ลองเช็ครายการดังนี้ 1. build.gradle (Project …) ตรวจสอบดูเวอร์ชันของ com.google.gms:google-services และ repositories ดังตัวอย่าง buildscript { repositories { jcenter() google() } dependencies...

Android : How to use JsonUtil get infomation from server

สำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีการดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีหลายแนวทาง ไม่ว่าจะใช้ HttpConnect, JsonUtil, XML, etc. วันนี้มาแนะนำหนึ่งในทางเลือกคือ JsonUtil โดยแนวทางจะมีสองฝั่งต้องส่งและรับข้อมูลให้สัมพันธ์กัน ดังตัวอย่าง 1. ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เราก็ต้องตัดข้อมูลที่จะส่งพร้อมกับระบุหัวข้อของข้อมูล เช่น เราต้องการส่งข้อมูล ชื่อ(name), นามสกุล(lname), อายุ(age) โดย query มาจากฐานข้อมูลในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เราจะเตรียมโค้ดดังนี้ 1.1 query code $query=”select name,lname,age from tbl_account” ; 1.2 convert to json...

Android : How to show text message on screen

วันนี้มาพูดถึงการแสดงข้อความบนหน้าจอมือถือกัน ในตัวอย่างนี้ไม่ใช้การสร้าง <TextView> แต่เป็นการแสดงข้อความบนหน้าจอแล้วก็หายไป ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น 1. แสดงข้อความแจ้งผู้ใช้ว่าตอนนี้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 2. แสดงข้อความบอกสถานะต่างๆในแต่ละ Activity ที่ทำงาน 3. หรือบางทีเราใช้แสดงข้อความในระหว่างทดสอบการทำงานของแอปปลิเคชันได้ว่า ทำงานตรงตามขั้นตอนหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งการแสดงข้อความมีฟังก์ชันให้เรียกใช้ง่ายๆครับ ดังนี้ public void showToast(String msg) { Toast.makeText(this, msg, Toast.LENGTH_LONG).show(); } จากตัวอย่างการเรียกใช้งานก็เพียงแต่เรียกฟังก์ชัน showToast แล้วใส่ข้อความที่ต้องการแสดงเลย ดังนี้ showToast(“Welcome to myApp”);...

Android : How to remove or replace alphabets in String

การลบคำหรือแทนที่คำในข้อความของตัวแปรแบบ String บน Android เราใช้ฟังก์ชัน .replace(), .replaceAll() ได้ครับ โดยมีรูปแบบการเรียกใช้ดังนี้ <String>.replace(“alphabet to remove”, “alphabet to replace”); <String>.replaceAll(“alphabet to remove”, “alphabet to replace”); ตัวอย่าง1 สมมติว่ามีตัวแปร String A = “12-04-2018” ต้องการเอาเครื่องหมาย “-” ออก เราสามารถใช้ฟังกชัน .replace() ดังนี้ String...