Tagged: How to Promote your website

SEO Tips : How to Promote your website

SEO Tips : How to Promote your website วันนี้ขอนำเสนอวิธีการโปรโมทเว็บของคุณสักหน่อย ปกติเว็บที่เพิ่งสร้างใหม่ไม่นานจะค้นหาใน Search Engine ไม่เจอ ไม่ว่าจะเป็น google, yahoo, sanook, alta vista, etc แล้วคราวนี้จะทำอย่างไรดีล่ะ ถ้าค้นใน Search Engine ไม่เจอ ก็จะไม่มีคนรู้จักเว็บเราแล้วจะทำเว็บให้ใครดู วิธีการพื้นฐานก็คือ การโปรโมทเว็บ ซึ่งก็คือการฝาก URL Link ของเราไปยังเว็บไซต์ต่างๆเพื่อให้เกิด Traffic วิ่งเข้ามา...