Tagged: How to show Oracle procedure usages

Oracle PL/SQL Tips : How to show Oracle procedure usages

Oracle PL/SQL Tips : How to show Oracle procedure usages สวัสดีครับ ห่างหายกันไปนานวันนี้กลับมาอีกครั้ง พร้อมของฝากติดมือมาพิมพ์เลยครับ ของฝากวันนี้คงจะเหมาะสำหรับคน ที่ใช้ PL/SQL เป็นนิจครับ โดยปกติเวลาพัฒนา Procedure หรือ Function มักจะต้องมีการรับ/ส่งค่าด้วยเสมอๆ และเคยหรือไม่ว่า เวลาเราไปเรียกใช้ Procedure/Function ที่เราไม่ได้พัฒนา เราจะรู้ได้ยังไงว่า Procedure เหล่านั้น เรียกใช้งานอย่างไร ต้องมี Arguments ส่งเข้าไปหรือไม่ หรือต้องรับค่าจาก...