Tagged: Use SYS_CONTEXT get Client’s Session Information

Oracle Tips : Use SYS_CONTEXT get Client’s Session Information

Oracle Tips : Use SYS_CONTEXT get Client’s Session Information Good Morning….ครับ เช้านี้รับชมเกล็ดเล็กๆหลังอาหารเช้าสักหน่อยครับ เป็นเรื่องเบาๆที่มีประโยชน์ทั้งผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล และผู้พัฒนาโปรแกรม โดยจะเน้นเรื่อง security หน่อย โดยปกติเมื่อ client เข้ามาใช้บริการ server จะมีการสร้าง session เชื่อมต่อเข้ามา แม้ว่าจะเป็น client เดิมแต่ถ้าเปิดโปรแกรมเชื่อมต่อมาใหม่อย่างเช่น sqlplus เปิดหน้าต่างใหม่ server ก็จะสร้าง session ใหม่รองรับเสมอ คราวนี้ถ้าเราอยากจะเก็บข้อมูลสถิติการเข้ามาใช้บริการจาก...