Education KCNBRAND.COM Blog

Android : How to create Button view in Linear layout in Java code

โดยปกติการกำหนดโครงสร้างหน้าจอของแอปปลิเคชัน เราจะกำหนดไว้ที่ <project> -> res -> layout -> {layout file.xml} แต่บางทีเราอยากจะมีกระบวนการทางลอจิกเพื่อตรวจสอบ เข้าเงื่อนไขใน Java Code ก่อนค่อยแสดงผล โครงสร้างที่ต้องการ เช่น สมมติว่าจะเพิ่ม “ปุ่มมาใหม่” (new release button) โดยมีเงื่อนไขในการ ตรวจสอบก่อนว่า เป็นของใหม่จริงหรือเปล่า ถ้าใช่ก็ค่อยแสดง “ปุ่มมาใหม่” ขึ้นมาให้เห็น ดังนั้นเราจึงจำเป็น ต้องสร้างปุ่มใน Java code แทนการกำหนดตายตัวใน xml...

Android : How to compare Strings with less than, greater than, equals

การเปรียบเทียบค่า 2 ค่า ส่วนใหญ่จะเปรียบเทียบกันด้วยตัวเลข ซึ่งจริงๆแล้วตัวแปรที่เป็น String ก็สามารถเปรียบเทียบกันได้เช่นกัน โดยมีชุดคำสั่งรองรับคือ “.compareTo(v string)” ตัวอย่าง มีตัวแปร String 2 ตัวดังนี้ String a = “myWorld”; String b = “myBest”; เราจะเปรียบเทียบค่าโดยสมมติว่าเอาตัวแปร a ตั้งต้นเทียบกับตัวแปร b if ( a.compareTo(b) < 0 ) {...

Android : How to share Text & URL onClick Button

ต่อเนื่องจากบทความก่อนหน้าที่พูดถึงการสร้างปุ่มให้คลิ้กแล้วไปยังเว็บไซต์ภายนอกได้ Android : How to open URL when onclick Button วันนี้เราจะปรับเปลี่ยนผลการคลิ้กเป็นการแชร์ลิงค์ไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์ก หรืออีเมลผ่านระบบแชร์ของโทรศัพท์เราเอง ดังนี้ ตรงฟังก์ชันส่วนของ onClick @Override public void onClick(View v) { String url = “http://www.google.com”; Intent share = new Intent(android.content.Intent.ACTION_SEND); share.setType(“text/plain”); share.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_WHEN_TASK_RESET); share.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, url);...

Android : How to open URL when onclick Button

โดยปกติในแอปปลิเคชัน เราจะมีปุ่มต่างๆเพื่อให้จัดกลุ่มการให้บริการง่ายต่อการเข้าไปใช้งาน และแน่นอนเราจะมีปุ่ม (Button) ที่จะส่งไปยังลิงค์ต่างๆบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์อ้างอิงต่างๆ การจัดการให้ปุ่ม (Button) ที่เราสร้างขึ้นเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์มีขั้นตอนดังนี้ 1. Create Button in Layout (XML) ตัวอย่าง สร้างปุ่มขึ้นมา 1 ปุ่ม ตั้งชื่อว่า buttonOpenUrl ดังนี้ <Button android:id=”@+id/buttonOpenUrl” android:layout_width=”wrap_content” android:layout_height=”wrap_content” android:text=”goto URL” android:textColor=”@color/White” android:textSize=”18sp” /> 2. Set...

Android Studio : How to refresh android Gallery after save image to folder

เคยประสบปัญหาบ้างหรือไม่ว่า เวลาเซฟรูปจากแอปปลิเคชันแล้ว รูปที่เซฟไม่แสดงใน anroid gallery app ทันที แต่ถ้าค้นหารูปที่เซฟโดยการเปิดจาก “ไฟล์ส่วนตัว (Folder Manager)” แล้วไล่ดูจากโฟลเดอร์จะพบว่ามีไฟล์รูปภาพที่เราเซฟไว้แล้ว แต่ทว่าไม่เห็นใน android gallery ทันที นั่นเพราะว่า android gallery ยังไม่ได้สแกนโฟลเดอร์ใหม่ที่มีการเพิ่มรูปเข้ามานั่นเอง เพราะฉะนั้นก็จะต้องรอเวลาที่ android gallery scan folder รูปภาพใหม่ๆก็จะไปแสดงใน android gallery ได้เอง คำถาม : แล้วเรามีวิธีการทำให้เห็นใน android gallery...

Android : How to reskin android applications Part 1

วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องการรีสกิน (reskin) หรือพูดง่ายๆก็เหมือนการเปลี่ยนหน้ากากแอปปลิเคชันนั่นเอง ปัจจุบันเทรนด์โมบายกำลังมา บริการอะไรๆก็มักจะมานำเสนอบนโมบายแอปปลิเคชัน แต่ทว่าการเขียนโมบายแอปปลิเคชันมันก็ยาก ยิ่งถ้าไม่ได้ทำงานทางไอที หรือคอมพิวเตอร์แล้วจะเขียนได้ยังไงคงจะยาก การเขียนโมบายแอปปลิเคชันขึ้นมาใหม่ก็คงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มาก แต่ทว่าถ้าเราเรียนรู้การรีสกินเพื่อแก้ไขเฉพาะที่ก็จะสามารถสร้างโมบายแอปปลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว และถือเป็นการทำความรู้จักกับการสร้างโมบายแอปปลิคเชันไปด้วย ส่ิงที่ต้องเตรียมตัวก่อนการรีสกินมีดังนี้ 1. คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ใช้ในการพัฒนาแอปปลิเคชัน 2. มือถือแอนดรอยด์ 1 เครื่อง ไม่จำกัดยี่ห้อใช้สำหรับการทดสอบแอปปลิเคชัน (ถ้าเครื่องคอมฯแรงก็อาจทดสอบผ่าน AVD android emulator ได้ เรียนรู้การสร้าง AVD ได้ที่นี่ 3. แอนดรอยด์ซอร์สโค้ด ปกติมีขายกันบนอินเตอร์เน็ตทั่วไป เช่น...