Android : เริ่มต้นพัฒนา Android Mobile Application ตอนที่ 1

ปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile) มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดจนกลายเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า “มือถืออัจฉริยะ” (Smartphone) มีความสามารถมากกว่าแค่ใช้โทรศัพท์ติดต่อกัน นั่นก็คือเริ่มมีการเอามันสมองมาใส่ให้กับโทรศัพท์มากขึ้น มีระบบปฏิบัติการรองรับการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น กอปรกับเครือข่ายการสื่อสารมีความเร็วและความจุในการขนส่งข้อมูลได้มากขึ้น จนเกิดการพัฒนาช่องทางสื่อสารรูปแบบใหม่ เช่น Chat, Social network, Cloud Services, Mobile Application, อีกมากมาย

ดังนั้น การตลาดในยุคปัจจุบันจึงเริ่มพัฒนารูปแบบการโฆษณาใหม่ๆ หรือบริการใหม่ๆ ให้รองรับกับเทคโนโลยีนี้ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เรียกได้ว่าเป็นผู้บริโภคโดยตรงได้ถูกต้องทันท่วงที

เพราะฉะนั้นหากเราต้องการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านทาง Smartphone แล้ว เราลองมาเรียนรู้จักการพัฒนา Mobile Application กัน ในบทนี้ขอเริ่มจากระบบปฏิบัติการ Android ปัจจุบัน 2014 มีการขายอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ไปแล้วกว่า 2.5 พันล้านเครื่องแล้ว จากสถิติ

1. Android 53.96%
2. iOS 23.14%
3. Series 40 7.82%

เอาละครับเรามาเริ่มก้าวแรกของการพัฒนา Android Mobile Application กัน

ติดตั้งเครื่องมือพัฒนา Android Application

มีรายการดังต่อไปนี้

1. Java Development Kit(JDK) http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
2. ADT Bundle

  • Android SDK
  • Eclipse IDE with build-in ADT(Android Developer Tools)
http://developer.android.com/sdk/index.html

การติดตั้งตั้งเครื่องมือพัฒนา

1. ติดตั้ง Java Development Kit (JDK)
ไฟล์ที่ดาว์นโหลดมาจะเป็นไฟล์ .exe เช่น jdk-8u11-windows-x64.exe ให้เราติดตั้งโดยการ double click ที่ไฟล์ได้เลย ซึ่งจะติดตั้งโดยอัตโนมัติ โดยจะมีการสร้างโฟลเดอร์

C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_11 หรือ C:\jdk1.8.0_11

2. ติดตั้ง ADT Bundle
ไฟล์ที่ดาว์นโหลดมาจะเป็นไฟล์บีบอัด (.zip, .gz) เช่น adt-bundle-windows-x86_64-20140702.zip เราเพียงแต่แตก zip file เท่านั้น โดยปกติเราจะแตก zip file นี้ไว้ที่ Drive C:\ ซึ่งจะได้โฟลเดอร์

C:\adt-bundle-windows-x86_64-20140702\

เป็นอันเสร็จครับ

3. การเรียกโปรแกรมพัฒนา Eclipse ADT

เรียกไฟล์โปรแกรม eclipse.exe ขึ้นมาทำงาน

C:\adt-bundle-windows-x86_64-20140702\eclipse\eclipse.exe

เพียงเท่านี้เราก็พร้อมเริ่มต้นพัฒนา Android Application แล้วครับ ในบทถัดไป จะเริ่มต้นสร้าง Android Project สำหรับ Android Application กันครับ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *