Android : How to get Screen Size include Multi-Window Screen Size

วันนี้เราจะมาหาขนาดของหน้าจอกัน ซึ่งจำเป็นมากหากแอปปลิเคชันของเราต้องรองรับการทำงานแบบ Multi-Window หรือ รองรับการทำงานแบบหมูนหน้าจอ (Rotate Orientation) ซึ่งเราต้องปรับแต่งโครงสร้างของแอปให้เหมาะกับการทำงานด้วย

วิธีการที่หาขนาดหน้าจอมีหลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีที่แนะนำในวันนี้ใช้งานได้ดี เท่าที่ทดสอบมา ดังนี้

DisplayMetrics metrics = new DisplayMetrics();
getWindowManager().getDefaultDisplay().getMetrics(metrics);
ScreenWidth = metrics.widthPixels;
ScreenHeight = metrics.heightPixels;

เพียงเท่านี้เราก็จะได้ขนาดหน้าจอทั้ง กว้าง และยาวครับ ซึ่งเมื่อเราทำการหมุนจอเป็นแบบ Landscape ขนาด กว้าง x ยาว ก็จะสลับที่กัน

นอกจากนี้หากใช้โหมด Multi-Window ซึ่งมีการย่อแอปปลิเคชันลง วิธีการนี้ยังสามารถเก็บขนาดของ App Windows ให้เราได้อีกด้วย

You may also like...