Author: GooGig

Android : A/libc: fdsan: attempted to close file descriptor 86, expected to be unowned

หลังจากกำหนด targetSdkVersion 30 ปรากฎว่าแอปปลิเคชันเปิดแล้วปิดตัวทันที ลองไปตรวจสอบใน Logcat พบว่ามีเพียงข้อความ error แต่พอเปลี่ยน targetSdkVersion 29 กลับสามารถทำงานได้ปกติ เลยสืบค้นจนพบว่า Error ที่เกิดขึ้น นั่นเกี่ยวกับการใช้ <pl.droidsonroids.gif.GifTextView android:layout_width=”match_parent” android:layout_height=”match_parent” android:background=”@drawable/image” /> พบว่าถ้ารูปภาพที่โหลดไม่ใช่ Gif images จะทำให้โหลดไม่ขึ้นพร้อมกับขึ้น Error ข้างต้น ซึ่งในตัวอย่างพบว่า @drawable/image เป็นรูปภาพ “.jpg” ดังนั้นวิธีแก้คือเปลี่ยนมาใช้ <ImageView> แทน...

MAC: How to get values on latest row in NUMBERS on Mac

บน MACOS มีโปรแกรม NUMBERS ที่เราใช้แทนโปรแกรม EXCEL บน MS Windows โดยการใช้งานทั่วไปจะคล้ายคลึงกัน วันนี้เราจะมาพูดถึงฟังก์ชันที่มีประโยชน์ตัวหนึ่ง ที่เราใช้ในการอ้างถึงข้อมูลในช่องตาราง โดยหากเราต้องการเอาค่าล่าสุดของแต่ละคอลัมธ์ เราสามารถเรียกใช้ฟังก์ชัน INDEX โดยมีรูปแบบดังนี้ โดยผลลัพธ์คือ การแสดงข้อมูลในคอลัมธ์ที่ระบุ ด้วยการนับจำนวนคอลัมธ์ผ่านฟังก์ชัน COUNTA() แต่จำนวนคอลัมธ์ที่นับได้ไม่ได้รวม Heading Column เพราะฉะนั้นถ้าเรามี Heading Column อยู่ 1 บรรทัด เราต้อง + 1 ด้วย ดังตัวอย่าง...

Android : How to detect App foreground/background

วันนี้เรามีอีกวิธีในการตรวจสอบว่าแอปฯของเราอยู่ในสถานะทำงานอยู่ (foreground) หรือถูกปิดหรือย่อให้อยู่เบื้องหลัง (Background) โดยวิธีนี้เราจะเรียกใช้ Lifecycle Observer ที่มากับ androidx (androidx.lifecycle.OnLifecycleEvent) ตรวจจับการทำงานของ Event ของแอปฯ การเรียกใช้เราประกาศครั้งเดียวตอนเปิดแอปฯ แล้วตัว lifecycle จะคอยจับ event ให้เรา ดังนี้ Related posts: Android : เริ่มต้นพัฒนา Android Mobile Application ตอนที่ 1 Android : Clear Android...

Android Issue : Violation of Interfering with Apps, Third-party Ads, or Device Functionality policy

เคยประสบปัญหาโดน Google Rejected App ด้วยเหตุผลว่า “Violation of Interfering with Apps, Third-party Ads, or Device Functionality policy” หรือ แบบง่ายๆคือ การแสดงโฆษณาขึ้นมาหลังจากที่ปิดแอปฯ หรือย่อแอปฯ หรือภายนอกแอปฯ นั่นเอง ซึ่งจากที่ทดสอบมา สมมติว่าขณะที่แอปกำลังโหลดโฆษณา (Interstitial Ads) อยู่แล้วเราทำการกดปุ่ม Home เพื่อย่อแอปฯไปเบื้องหลัง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วแอปฯ ก็ยังทำงานอยู่ในเบื้องหลัง (Background) นั่นเอง เพราะฉะนั้นเมื่อโหลดโฆษณาเสร็จ...

mySQL : how to find and get string in 1 query

วันนี้เราจะมารู้จักฟังก์ชันใน mysql query เพื่อใช้ในการค้นหาข้อความ หรือ คำ ในฐานข้อมูล เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งมีฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องคือ instr() ฟังก์ชันที่ใช้ในการค้นหาตำแหน่งเร่ิมต้นของตัวอักษร ,คำ, หรือประโยคที่เราสนใจ ซึ่งมีรูปแบบการเรียกใช้ดังนี้ 2. substr() ฟังก์ชันที่ใช้ในการตัดคำ หรือข้อความออกมาจาก String เรามาดูตัวอย่างการใช้งานกัน ตัวอย่าง 1. สมมติมีข้อความว่า ‘my-word-test-now’ เราต้องการตัดเอาคำว่า ‘test’ ออกมาจาก String เราทำได้โดย 2 ขั้นตอน คือ 1.1 ใช้...

Android : How to get Screen Size include Multi-Window Screen Size

วันนี้เราจะมาหาขนาดของหน้าจอกัน ซึ่งจำเป็นมากหากแอปปลิเคชันของเราต้องรองรับการทำงานแบบ Multi-Window หรือ รองรับการทำงานแบบหมูนหน้าจอ (Rotate Orientation) ซึ่งเราต้องปรับแต่งโครงสร้างของแอปให้เหมาะกับการทำงานด้วย วิธีการที่หาขนาดหน้าจอมีหลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีที่แนะนำในวันนี้ใช้งานได้ดี เท่าที่ทดสอบมา ดังนี้ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ขนาดหน้าจอทั้ง กว้าง และยาวครับ ซึ่งเมื่อเราทำการหมุนจอเป็นแบบ Landscape ขนาด กว้าง x ยาว ก็จะสลับที่กัน นอกจากนี้หากใช้โหมด Multi-Window ซึ่งมีการย่อแอปปลิเคชันลง วิธีการนี้ยังสามารถเก็บขนาดของ App Windows ให้เราได้อีกด้วย Related posts: Android Studio :...