Category: Microsoft Windows

Provided information about Microsoft Windows Tips

How to set environment JAVA_HOME

การติดตั้งโปรแกรมบางตัวที่มีการเรียกใช้ JAVA SDK เราสามารถดาว์นโหลดได้ที่ Oracle Java SE จากนั้นติดตั้งโปรแกรม JAVA SDK ซึ่งเราจะสามารถเรียกใช้ JAVA ได้เพียงสร้างตัวแปรชื่อ JAVA_HOME ไว้ ดังนี้ บนระบบปฏิบัติการ Windows 1. คลิ้กขวาที่ my computer แล้วเลือก properties 2. คลิ้ก Advance Tab แล้วคลิ้กที่ Environment Variables 3. ภายใต้ System...

Mac OSX : How to Cut and Paste File or Folder in mac

สำหรับระบบปฏิบัติการ MAC OSX เป็นอีกหนึ่งค่ายที่นิยมใช้กัน ซึ่งการทำงานภายในระบบปฏิบัติการมีความคล้ายคลึงทั้งวินโดว์สและยูนิกส์ ลีนุกซ์ เพียงแต่การเรียกใช้งานจะแตกต่างกันเท่านั้น สำหรับตัวอย่างวันนี้ ถ้าคนที่คุ้นเคยระบบปฏิบัติการวินโดว์ส การจัดการย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เราสามารถทำได้ 2 วิธีคือ 1. copy and paste คือ การก๊อปปี้หรือสำเนา(copy) แล้วเอาไปวาง(paste) 2. cut and paste คือ การก๊อปปี้และลบ(cut) แล้วเอาไปวาง(paste) สำหรับบน MAC OSX ก็ทำได้เช่นกันแต่จะต่างกันนิดเดียว โดยเปรียบเทียบกับวินโดว์สดังนี้ Command MAC...

MS Windows : how to flush dns on windows 7 8

ในกรณีที่เรามีการย้ายโดเมนไปอยู่บนโฮสใหม่นั่นคือมีการเปลี่ยนแปลง IP Address ด้วย ทำให้ต้องมีการปรับปรุง DNS Nameserver ชี้ไปที่โฮสใหม่ เพื่อให้ใครก็ตามที่ต้องการเข้ามาที่โดเมนเราได้ถูกต้อง กรณีที่เราเคยเข้าโดเมนบนโฮสเดิมมาก่อน ระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น ms windows, linux ,unix , etc ก็จะมีการเก็บ dns cache ไว้ด้วย และจะมีรอบของการปรับปรุงตามระบบ DNS เอง แต่ถ้าหากเราต้องการล้าง dns cache บนระบบปฏิบัติการ Windows เอง เพื่อให้เห็น IP Address ใหม่เลย...

MS Windows Tips : How to configure browser Proxy setting by command line

MS Windows Tips : How to configure browser Proxy setting by command line พบกันอีกแล้วครับ วันนี้บังเอิญท่องเน็ตผ่านเจอเกล็ดน่าสนใจมาฝากครับ เป็นวิธีการ setting proxy server บน Browser Internet Explorer ด้วย Command Line เผื่อว่าใครขี้เกียจเปิดโปรแกรมมาเซ็ตค่าเอง มีวิธีการง่ายๆดังนี้ 1. Create file type as “.vbs”...

MS Windows Tips : How to clear Cookies, Internet Temp files by command

MS Windows Tips : How to clear Cookies, Internet Temp files by command วันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับ MS Windows มาฝาก เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Temporary Files ไม่ว่าจะเป็น Cookies, Internet History, Internet Temp Files, Stored Password, etc ซึ่งเกิดขึ้นตอนที่เราท่องอินเตอร์เน็ตและก็จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆหาก ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ, โปรแกรมดาว์นโหลด,...

MS Windows Tips : How to recover Show Destop Shortcut

MS Windows Tips : How to recover Show Destop Shortcut สวัสดีครับ วันนี้เปลี่ยนแนวมาทาง OS Windows บ้างครับ พอดีว่าค้นเจอเอกสารเรื่องการกู้ shortcut ของ “Show Destop” ซึ่งเป็น shortcut ที่ช่วยให้เราย่อโปรแกรมหรือ minimize all programs ที่เราเปิดอยู่บนหน้าต่างวินโดว์สให้ไปอยู่ Task bar ทั้งหมด ช่วยประหยัดเวลาไม่ต้องคอยย่อทีละโปรแกรมครับ คราวนี้บังเอิญเผลอไปลบทิ้งเข้าเลยเดือดร้อนสักหน่อย แต่ก็ไม่ต้องตกใจครับ เพราะว่าไฟล์จริงๆเก็บไว้ที่...