Tagged: android studio

Android Studio : How to setup display in scrollview

การแสดงผลในแอปปลิเคชันแอนดรอยล์ หากเรามีข้อมูลที่จะแสดงผลเกินหน้าจอ เราจำเป็นต้องให้แอนดรอยล์แสดงผลแบบ scrollbar ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนไปทางด้านข้าง หรือเลื่อนลงมาด้านล่าง วิธีการคือ ใน layout resource file xml เราใช้ tag scrollview ครอบตรงส่วนที่ต้องการให้มีการเลื่อนดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังตัวอย่าง <ScrollView xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” android:layout_width=”fill_parent” android:layout_height=”fill_parent” > … … </ScrollView> เพียงเท่านี้แอปปลิเคชันของเราก็สามารถแสดงผลแบบ scrollbar ได้แล้ว Related posts: Android Studio : How...

Android Studio : How to add Android Emulator ( AVD )

บน Android Studio เราสามารถจำลองอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทดสอบแอปปลิเคชันได้ ไม่ว่าจะเป็น Phone, TV, Wear, Tablet ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. Download HAXM Installer เปิด SDK Manager จาก Tools -> Android -> SDK Manager แล้วเลื่อนไปล่างสุดตรงส่วนของ “Extra” ติดตั้ง “Intel x86 Emulator Accelerator (HAXM Installer) เลือกแล้วกด...

Android : How to create splash screen

Splash Screen หรือ Splash page คือ หน้าจอที่เรามักใช้ในการแสดงรูปภาพ LOGO, Version, Promote Content หรือทำเป็นหน้า Loading เป็นต้น ก่อนเข้าสู่โปรแกรมจริงๆ มีขั้นตอนการสร้างง่ายๆดังนี้ 1. เตรียมรูป Splash Screen ปกติจะเป็นรูปเต็มหน้าจอของอุปกรณ์ เพราะฉะนั้นถ้าจะให้รองรับกับอุปกรณ์มือถือที่มี resolution แตกต่างกัน เราสามารถเตรียมรูปหลายๆขนาดใส่ใน drawable/ ( รายละเอียดอ่านได้จาก Android : Drawable resolution ldpi mdpi...

Android : Drawable resolution ldpi mdpi hdpi xhdpi xxhdpi xxxhdpi

การพัฒนาแอปปลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ (Mobile device) ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ออกมาหลากหลายขนาด ปัญหาที่เราพบกันคือ ตอนทดสอบใช้รุ่นนึง แต่คนที่ดาว์นโหลดไปใช้มีหลากหลายรุ่น หลายขนาด ทำให้การแสดงผลแอปปลิเคชันไม่สวยงามเหมือนกับตอนทดสอบ แนวทางแก้ไขคือการทำรูปภาพให้มีขนาดรองรับในแต่ละรุ่นนั่นเอง Android มีการจัดกลุ่มขนาดไว้ 6 กลุ่มดังนี้ type density ratio res ldpi (low) ~120dpi 0.75 240×360 mdpi (medium) ~160dpi 1.0 320×480 hdpi (high) ~240dpi 1.5 480×720 xhdpi...

Android Studio : Error: unmappable character for encoding UTF-8

Error: unmappable character for encoding UTF-8 error นี้สาเหตุมาจากในโค้ดโปรแกรมมีภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษทั่วไปปะปนเข้ามา เช่น เราใส่คอมเม็นท์เป็นภาษาไทย หรือภาษาท้องถิ่นของผู้พัฒนาเอง ทำให้ default character encoding อ่านไม่ออก วิธีแก้ไขมี 2 แบบ ดังนี้ 1. Convert file to UTF-8 เราสามารถใช้โปรแกรม edit plus หรือ editor เปิดไฟล์ที่มีปัญหาแล้วทำการ Save As พร้อมกับเปลี่ยน...

Android Studio : How to change Android App Name

การเปลี่ยนชื่อของ Android application ที่แสดงพร้อมกับไอคอนใน Google Play Store ทำได้ไม่ยากเช่นเดียวกับการเปลี่ยน Android App Icon มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. ตรวจสอบดูว่า Application Name กำหนดด้วยตัวแปรหรือว่า Hardcode แต่ปกติมักจะเป็นการอ้างอิงโดยเรียกใช้ตัวแปรแทน ดังแสดงในรูป เรียกดูจาก AndroidManifest.xml App -> manifests -> AndroidManifest.xml จากรูปให้ดูบรรทัด android:label=”…” ซึ่งเป็นบรรทัดที่ระบุชื่อ Android Application ในตัวอย่าง ชื่อ...