Tagged: create dialog

Android : How to create custom dialog

โดยปกติ Android จะมี AlertDialog ให้เราเรียกใช้ได้เลย ต้องการกำหนดข้อความอะไรก็สามาถเรียกฟังก์ชัน .setMessage(…) ได้ กำหนดให้มีปุ่มกดได้ก็เรียกฟังก์ชัน .setPositiveButton(…) ก็มีปุ่มพร้อมกดให้เลย แต่ถ้าเราต้องการเพิ่มเติมรูปภาพ หรือออปชันอื่นๆ ก็อาจทำไม่ได้ หรือทำได้แต่ไม่โดนใจเรา ซึ่งเราก็มีอีกทางเลือกคือสร้าง Custom Dialog ขึ้นมาเอง กำหนดหน้าตาของ Dialog layout เองทั้งหมด แบบนี้ก็จะได้ตามที่เราต้องการเลย เช่น สมมติว่าต้องการเพิ่มรูปภาพให้กดในรูปได้ (ImageButton) หรือต้องการเพิ่มข้อความให้กดแล้วไปเว็บต่อได้ (TextView) ก็ทำได้เลย โดยมีขั้นตอนการสร้าง Custom Dialog ดังนี้Create...