Tagged: eclipse

Android : How to create splash screen

Splash Screen หรือ Splash page คือ หน้าจอที่เรามักใช้ในการแสดงรูปภาพ LOGO, Version, Promote Content หรือทำเป็นหน้า Loading เป็นต้น ก่อนเข้าสู่โปรแกรมจริงๆ มีขั้นตอนการสร้างง่ายๆดังนี้ 1. เตรียมรูป Splash Screen ปกติจะเป็นรูปเต็มหน้าจอของอุปกรณ์ เพราะฉะนั้นถ้าจะให้รองรับกับอุปกรณ์มือถือที่มี resolution แตกต่างกัน เราสามารถเตรียมรูปหลายๆขนาดใส่ใน drawable/ ( รายละเอียดอ่านได้จาก Android : Drawable resolution ldpi mdpi...

Android : Drawable resolution ldpi mdpi hdpi xhdpi xxhdpi xxxhdpi

การพัฒนาแอปปลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ (Mobile device) ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ออกมาหลากหลายขนาด ปัญหาที่เราพบกันคือ ตอนทดสอบใช้รุ่นนึง แต่คนที่ดาว์นโหลดไปใช้มีหลากหลายรุ่น หลายขนาด ทำให้การแสดงผลแอปปลิเคชันไม่สวยงามเหมือนกับตอนทดสอบ แนวทางแก้ไขคือการทำรูปภาพให้มีขนาดรองรับในแต่ละรุ่นนั่นเอง Android มีการจัดกลุ่มขนาดไว้ 6 กลุ่มดังนี้ type density ratio res ldpi (low) ~120dpi 0.75 240×360 mdpi (medium) ~160dpi 1.0 320×480 hdpi (high) ~240dpi 1.5 480×720 xhdpi...