Tagged: how to refresh android gallery

Android Studio : How to refresh android Gallery after save image to folder

เคยประสบปัญหาบ้างหรือไม่ว่า เวลาเซฟรูปจากแอปปลิเคชันแล้ว รูปที่เซฟไม่แสดงใน anroid gallery app ทันที แต่ถ้าค้นหารูปที่เซฟโดยการเปิดจาก “ไฟล์ส่วนตัว (Folder Manager)” แล้วไล่ดูจากโฟลเดอร์จะพบว่ามีไฟล์รูปภาพที่เราเซฟไว้แล้ว แต่ทว่าไม่เห็นใน android gallery ทันที นั่นเพราะว่า android gallery ยังไม่ได้สแกนโฟลเดอร์ใหม่ที่มีการเพิ่มรูปเข้ามานั่นเอง เพราะฉะนั้นก็จะต้องรอเวลาที่ android gallery scan folder รูปภาพใหม่ๆก็จะไปแสดงใน android gallery ได้เอง คำถาม : แล้วเรามีวิธีการทำให้เห็นใน android gallery...