Tagged: NTP Error : no server suitable for synchronization found

NTP Error : no server suitable for synchronization found

NTP Error : no server suitable for synchronization found กรณีที่ 2 นี้ก็เป็นปัญหาที่พบบ่อยและสำคัญตรงที่ว่าสาเหตุไม่ชัดเจนเท่ากับกรณีที่ 1 แต่หากแปลความตรงๆในเบื้องต้นก็ประมาณว่า “ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะกับการเทียบเวลา” หรืออีกนัยก็คือ “ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ที่ให้เทียบเวลา” ดังแสดงตัวอย่าง  แนวทางการวิเคราะห์ จากข้อความ Error แสดงให้เห็นว่าไคล์เอ็นต์ไม่สามารถขอใช้บริการจากเซิร์ฟเวอร์ได้ ซึ่งมีหลายสมมติฐานดังนี้  1. เครื่องไคล์เอ็นต์เชื่อมต่อถึงเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่า? คำถามนี้เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กระหว่างไคล์เอ็นต์กับเซิร์ฟเวอร์ โดยเราจะทดสอบด้วยคำสั่ง “ping server” ถ้าสามารถ ping ได้ผลตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์ก็ตัดปัญหาเรื่องเน็ตเวิร์กออกไปได้  2. เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการอยู่หรือเปล่า?...