Tagged: ORA-00600: internal error code

Oracle Troubleshoot : ORA-00600: internal error code, arguments: [qeshQBNextBuffer.1], [], [], [],

Oracle Troubleshoot : ORA-00600: internal error code, arguments: [qeshQBNextBuffer.1], [], [], [], สวัสดีครับห่างหายกันไปนานเพราะติดภาระกิจเยอะ วันนี้มีปัญหาสดใหม่ที่ประสบมาฝาก แต่อาจเป็นปัญหาที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักและสามารถแก้ไขได้ มาดูรายละเอียดกันครับ Cause : ปัญหานี้เป็น Bug ที่เกิดขึ้นใน Oracle Enterprise Edition : 10.2.0.3.0 และเกิดขึ้นได้กับเครื่องทุก Platform เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเรียกใช้ “HASH GROUP BY..” (แต่ไม่ได้เกิดทุกครั้งที่เรียกใช้ เป็นเพียงบางครั้งที่ไปโดน...