Tagged: Oracle Developer

Oracle Tips : Amazing Oracle Date Function Part#3

พบกันอีกเช่นเคย วันนี้เราจะมาจบเรื่อง Oracle Date Function กัน แต่วันนี้มี LAB นิดหน่อยครับ จะต้องสร้างตารางสำหรับทดสอบขึ้นมา เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น ดังนี้ CREATE TABLE TEST_TIME ( dcol1 DATE, dcol2 DATE, dcol3 DATE); INSERT INTO TEST_TIME VALUES (SYSDATE+23, SYSDATE-10, SYSDATE-24); INSERT INTO TEST_TIME VALUES (SYSDATE-15,...

Oracle Tips : Amazing Oracle Date Function Part#2

Oracle Tips : Amazing Oracle Date Function Part#2 สวัสดีครับมาต่อตอนที่ 2 กับ Oracle Date Function กันครับ สำหรับฟังก์ชันที่จะแนะนำคือ 4. NEXT_DAY Function ฟังก์ชันนี้ไม่ได้ใช้สำหรับการหาวันที่ของวันพรุ่งนี้เฉยๆครับ แต่เป็นฟังก์ชันสำหรับการหาวันที่ในอนาคต ไม่เกิน 7 วัน Sunday – SATURDAY เท่านั้นเอง โดยมีรูปแบบดังนี้ NEXT_DAY(<date>, <day of week such...