Tagged: Oracle Tips

SQL Tips : Select data with ” Case When “

ในการจัดทำรายงานจากข้อมูลในตาราง บางครั้งเราต้องการที่จะเปลี่ยนมุมมองในการนำเสนอข้อมูลจากแนวตั้งรายบรรทัดให้เปลี่ยนเป็นแนวนอน หรือบางทีเราต้องการแปลงข้อมูลด้วยเงื่อนไข เช่น ถ้าข้อมูล > 0 ให้แสดงค่านั้น นอกนั้นให้แสดงค่าเป็น 0 เป็นต้น ซึ่งใน MySQL, Oracle , SQL Servers หรือ SQL Statement ทั่วไปจะมีฟังก์ชันพื้นฐานให้ใช้นั่นคือ Case … When เป็นการแสดงข้อมูลโดยผูกเงื่อนไขเข้าไป ซึ่งมีรูปแบบการเรียกใช้ดังนี้ ( CASE WHEN < Condition > THEN <...

Oracle PL/SQL Tips : How to show Oracle procedure usages

Oracle PL/SQL Tips : How to show Oracle procedure usages สวัสดีครับ ห่างหายกันไปนานวันนี้กลับมาอีกครั้ง พร้อมของฝากติดมือมาพิมพ์เลยครับ ของฝากวันนี้คงจะเหมาะสำหรับคน ที่ใช้ PL/SQL เป็นนิจครับ โดยปกติเวลาพัฒนา Procedure หรือ Function มักจะต้องมีการรับ/ส่งค่าด้วยเสมอๆ และเคยหรือไม่ว่า เวลาเราไปเรียกใช้ Procedure/Function ที่เราไม่ได้พัฒนา เราจะรู้ได้ยังไงว่า Procedure เหล่านั้น เรียกใช้งานอย่างไร ต้องมี Arguments ส่งเข้าไปหรือไม่ หรือต้องรับค่าจาก...

Oracle PL/SQL Tips : How Oracle Case Functions help your work

Oracle PL/SQL Tips : How Oracle Case Functions help your work พบกันอีกเช่นเคย วันนี้สบายๆไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเรามาเปลี่ยนบรรยากาศด้วยเกล็ดเล็กในการใช้ Case Function กับการ query ครับ โดยปกติการค้นหาข้อมูลก็ต้องมีผลลัพธ์ออกมา และก็เป็นไปได้ที่ว่า “ถ้าผลลัพธ์ได้ A ก็อยากให้แสดงผลแบบนึง แต่ถ้าได้ B ก็ต้องการให้แสดงผลอีกแบบนึง เป็นต้น” ซึ่ง Oracle มีฟังก์ชันที่ช่วยให้เราสามารถ Query ข้อมูลแล้วแปลงผลลัพธ์ให้ได้อย่างที่เราต้องการได้ง่ายขึ้นด้วย Case Function...

Oracle Tips : Use SYS_CONTEXT get Client’s Session Information

Oracle Tips : Use SYS_CONTEXT get Client’s Session Information Good Morning….ครับ เช้านี้รับชมเกล็ดเล็กๆหลังอาหารเช้าสักหน่อยครับ เป็นเรื่องเบาๆที่มีประโยชน์ทั้งผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล และผู้พัฒนาโปรแกรม โดยจะเน้นเรื่อง security หน่อย โดยปกติเมื่อ client เข้ามาใช้บริการ server จะมีการสร้าง session เชื่อมต่อเข้ามา แม้ว่าจะเป็น client เดิมแต่ถ้าเปิดโปรแกรมเชื่อมต่อมาใหม่อย่างเช่น sqlplus เปิดหน้าต่างใหม่ server ก็จะสร้าง session ใหม่รองรับเสมอ คราวนี้ถ้าเราอยากจะเก็บข้อมูลสถิติการเข้ามาใช้บริการจาก...

Oracle Tips : Amazing Oracle Date Function Part#3

พบกันอีกเช่นเคย วันนี้เราจะมาจบเรื่อง Oracle Date Function กัน แต่วันนี้มี LAB นิดหน่อยครับ จะต้องสร้างตารางสำหรับทดสอบขึ้นมา เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น ดังนี้ CREATE TABLE TEST_TIME ( dcol1 DATE, dcol2 DATE, dcol3 DATE); INSERT INTO TEST_TIME VALUES (SYSDATE+23, SYSDATE-10, SYSDATE-24); INSERT INTO TEST_TIME VALUES (SYSDATE-15,...

Oracle Tips : Amazing Oracle Date Function Part#2

Oracle Tips : Amazing Oracle Date Function Part#2 สวัสดีครับมาต่อตอนที่ 2 กับ Oracle Date Function กันครับ สำหรับฟังก์ชันที่จะแนะนำคือ 4. NEXT_DAY Function ฟังก์ชันนี้ไม่ได้ใช้สำหรับการหาวันที่ของวันพรุ่งนี้เฉยๆครับ แต่เป็นฟังก์ชันสำหรับการหาวันที่ในอนาคต ไม่เกิน 7 วัน Sunday – SATURDAY เท่านั้นเอง โดยมีรูปแบบดังนี้ NEXT_DAY(<date>, <day of week such...