Tagged: SSH Tips : Remote to Server without password via ssh

SSH Tips : Remote to Server without password via ssh

SSH Tips : Remote to Server without password via ssh สำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของการรีโมทเข้าเซิร์ฟเวอร์ โดยที่เราไม่ต้องใส่รหัสผ่านครับ โดยใช้โปรแกรม ssh ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ด้วย Secure Protocol ทำให้ป้องกันการดักรหัสผ่านระหว่างเดินทางบนเน็ตเวิร์กได้อีกด้วย แต่ในบทความนี้ที่จะแนะนำในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่าน เพราะบางครั้งเราอาจจะเขียนสคริปต์ในการรีโมทไปจัดการเซิร์ฟเวอร์หลายๆเครื่องเช่น monitoring, administration, etc ดังนั้น บทความนี้จะเป็นประโยชน์แน่นอนครับ เริ่มต้นโจทย์กำหนดให้มีเครื่อง host-A : 10.3.0.11  , host-B : 10.3.0.12  โดยให้เครื่อง USR1...