SEO Tips : How to Promote your website

SEO Tips : How to Promote your website

วันนี้ขอนำเสนอวิธีการโปรโมทเว็บของคุณสักหน่อย ปกติเว็บที่เพิ่งสร้างใหม่ไม่นานจะค้นหาใน Search Engine ไม่เจอ ไม่ว่าจะเป็น google, yahoo, sanook, alta vista, etc แล้วคราวนี้จะทำอย่างไรดีล่ะ ถ้าค้นใน Search Engine ไม่เจอ ก็จะไม่มีคนรู้จักเว็บเราแล้วจะทำเว็บให้ใครดู วิธีการพื้นฐานก็คือ

การโปรโมทเว็บ

ซึ่งก็คือการฝาก URL Link ของเราไปยังเว็บไซต์ต่างๆเพื่อให้เกิด Traffic วิ่งเข้ามา โดยปกติการที่ Search Engine จะรู้จักเว็บไซต์ใหม่ก็เพราะว่ามีการส่ง bot program เข้าสู่อินเตอร์เน็ตแล้วเก็บรายละเอียดของแต่ละเว็บไว้ และที่สำคัญเมื่อ bot program พบเจอลิงค์ที่เป็น URL มันก็จะวิ่งตามลิงค์นั้นมาเพื่อเก็บข้อมูล

ดังนั้น ถ้าเว็บไซต์อื่นๆมีลิงค์ของเราและยิ่งเป็นเว็บที่มีคนเข้ามาบ่อยๆ มากๆ ด้วยแล้ว ก็จะเป็นโอกาสในการทำให้เว็บไซต์ของเราติดเข้าฐานข้อมูลของ Search Engine ต่างๆได้เร็วขึ้นนั่นเองครับ

นอกจากนี้อีกวิธีการพื้นๆในการโปรโมท URL Link ของเรา ก็สามารถฝากไว้ตามเว็บบอร์ดต่างๆที่เขายอมเปิดให้ฝากได้ครับ เท่านี้เว็บของเราก็ไม่ต้องรอเป็นเดือนๆเพื่อให้ Search Engine รู้จักแล้ว

สำหรับ URL ข้างล่างนี้ขอนำเสนอ website ที่เปิดให้บริการฝากลิงค์ได้ครับ รวบรวมเท่าที่หาได้ ซึ่งในความเป็นจริงคงจะมีอีกมากครับ

Many Search Engine Submission
http://uswebsites.com/submit/index.shtml
http://addme.com
http://addpro.com/submit30.htm?
http://egnet.8k.com/submition.htm?
http://hbb.nu/freesubmit?
http://scrubtheweb.com/addurl.html?
http://www.submitshop.com/freesubmit/freesubmit.html ?
General Search Engine Submission
http://www.google.com/addurl/
http://siteexplorer.search.yahoo.com/submit
http://www.dukdigg.com/
http://www.suansanook.com/dunweb/
http://www.dekdigg.com/
http://www.digza.com/
http://www.smethailand.com/addurl.php
http://www.bookmarkdigg.com/
http://www.dmoz.org/
http://www.hunsa.com/2005/webdir/addweb/
http://webindex.sanook.com/php/addlink.php
http://directory.bababorbor.com/submit.php
http://www.kapook.com/links/web.html
http://www.thaiwebhunter.com/
http://www.sansarn.com/directory.html
http://beta.search.msn.com/docs/submit.aspx?
http://www.thaipromote.com/webdir/link_add.php
http://www.hawebthai.com/add_url_form.asp
http://www.thai-search.net/
http://www.ohlanla.com/linkweb/addweb.asp
http://www.thaibusinessweb.com/cgi-bin/url/addurl.pl
http://www.baanjomyut.com/webindex/newweb/addlink.html
http://www.thaizoom.com/search/add_web.php
http://www.nationmultimedia.com/webdir/maincat.php
http://www.chaonet.com/modules.php?name=Web_Links&l_op=AddLink
http://deedeejang.com/link/LinksCaffe/links.php?action=addlink&lcat_id=8
http://www.thaiall.com/cgi/putting.pl
http://www.thaitopsites.com/cgi-bin/links/add.cgi
http://bcoms.net/promoteweb/form.asp
http://thaibuz.com/link/
http://www.meesook.com/database/search/add_url_form.asp
http://www.pratoo.com/shift/content.aspx?cid=28&i=PratoO
http://www.siamwebmaker.com/directory/directory.php
http://www.pantip.com/cafe/event/contact/indexL.html
http://www.siamhrm.com/webdir/index.php?action=addlink
http://www.cimage.co.th/addweb/
http://www.thaidir.org


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *